מדיניות

מדיניות פרטיות באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט https://bluepenarticles.co.il
הוא אתר אינטרנט להזמנת תוכן כתיבה. האתר נמצא בבעלות בלו פן בע"מ טרם השימוש באתר, אנא קרא בעיון את התקנון ותנאי השימוש באתר, המהווים את הבסיס להתקשרות עם החברה ולרכישה באמצעות האתר. בעצם השימוש וביצוע פעולות באתר, בכל צורה שהיא, הנך מצהיר ומאשר כי קראת בעיון, הבנת והינך מסכים ומקבל על עצמך את תנאי השימוש ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד החברה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו לך על ידי החברה עצמה בהתאם בלו פן בע"מ, ומיועד לתת שירותים בתחום כתיבת התוכן. לתקנון/תנאי השימוש.

אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות, אנא הימנע מכל שימוש באתר.

האמור להלן מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.