מדיניות

מדיניות פרטיות באתר

בלו פן בע"מ ("BluePen" ו/או "החברה" ו/או "אנחנו", "אנו", "לנו") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים בשירותיה. מסמך זה יפרט מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה בחברה ("מדיניות הפרטיות" או "המדיניות"). המדיניות סוקרת, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שמוסר המשתמש ("המשתמש") ובמידע האישי שייאסף אודותיהם בעת שימושיהם השונים בשירותי החברה. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים. כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד – אף רבים במשמע. מדיניות הפרטיות מסדירה את נהלי איסוף המידע על-ידי החברה ועל כן מומלץ להקדיש זמן בכדי לקרוא בעיון את מדיניות פרטיות זו. לתקנון/תנאי השימוש.

אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות, אנא הימנע מכל שימוש באתר.

האמור להלן מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.