בניית תכנים מרתקים ורלוונטיים לקוראים משלבת פעמים רבות מידע המופק מתוצאות מחקרים בספרות האקדמית. נתונים המופקים ממחקרים מקצועיים נחשבים לאמינים יותר מנתונים המפורסמים באתרי החדשות או באתרים מקצועיים העשויים לשרת אינטרס נוסף לשיתוף המידע שהופק במחקר. בעוד במחקרים אקדמיים או בכתיבת עבודות אקדמיות הכותב נדרש להשתמש במקורות סמכותיים בלבד, בכתיבה לקידום מקור המידע הנכתב עשוי […]

Read More